biuro rachunkowe sochaczew.

Biuro rachunkowe Sochaczew. Rozliczenia i doradztwo podatkowe...


Sochaczew


Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania VAT
– zmiany od 1 stycznia 2014 r.

Problemy na przełomie roku 2013 i 2014.- część IOd 1 stycznia 2014r. będą obowiązywały nowe sposoby określenia obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, określone w art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług, oraz nowe zasady wystawiania faktur określone bezpośrednio w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 106a – 106q (poprzednio w rozporządzeniu Ministra Finansów).

Przy wprowadzaniu zmian przepisów podatkowych tzw. okresy przejściowe stają się częstym problemem podatników. odnośnie zastosowania dotychczasowych i obowiązujących zasad. w związku z ze zmianą od 1 stycznia 2014r. terminów wystawiania faktur i powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług mogą zaistnieć następujące sytuacje:1. Wydanie towarów lub wykonanie usług rozpoczęte i zakończone przed 1 stycznia 2014 roku – zastosowanie mają przepisy obowiązujące do 31 stycznia 2013 roku. Zgodnie z obowiązującymi do 31 grudnia 2013r. przepisami fakturę wystawia się (poza przypadkami szczególnymi) nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

  PRZYKŁAD 1a.
  Wydanie towarów lub wykonanie usług zostały zakończona w dniu 30 grudnia 2013r. Podatnik – dostawca/wykonawca usług wystawił fakturę w dniu 6 stycznia 2014 r. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2014r. obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie u podatnika usług w dniu 2 stycznia 2014r.

  Zgodnie z obowiązującymi do 31 grudnia 2013r. przepisami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty lecz nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług transportu osób i towarów taborem kolejowym, samochodowym, wodnym i powietrznym, a także spedycyjnych i przeładunkowych, w portach morskich i handlowych oraz budowlanych lub budowlano-montażowych.

  PRZYKŁAD 1b.
  Wykonanie usługi transportu towarów zakończona w dniu 30 grudnia 2013r. Podatnik – wykonawca usług wystawił fakturę w dniu 6 stycznia 2014 r. z umówionym z kontrahentem terminem płatności 60 dni. Do ustalenia obowiązku podatkowego zastosowanie mają przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2013r. Czyli u wykonawcy usług obowiązek podatkowy powstanie w dniu upływu 30. dnia od dnia wykonania usługi tj. 29 stycznia 2014r. lub w dniu otrzymania zapłaty, jeżeli zapłata nastąpi przed 29 stycznia 2014r.


2. Wydanie towarów lub wykonanie usług rozpoczęte w 2013r. i zakończone w 2014r. – zastosowanie mają przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014r. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2014r. przepisami fakturę wystawia się (poza przypadkami szczególnymi) nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę.

  PRZYKŁAD 2a.
  Wydanie towarów lub wykonanie usług zostały rozpoczęta w dniu 31 grudnia 2013r. i zakończona 2 stycznia 2014r. Podatnik – wykonawca usług wystawił fakturę w dniu 2 stycznia 2014r.
  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014r. obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie u podatnika w dniu 2 stycznia 2014r.

  PRZYKŁAD 2b.
  Wydanie towarów lub wykonanie usług zostały rozpoczęta w dniu 31 grudnia 2013r. i zakończona 2 stycznia 2014r. Podatnik – wykonawca usług wystawił fakturę dnia 15 lutego 2014r.
  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014r. obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie u podatnika w dniu 2 stycznia 2014r.


3.Zaliczka otrzymana przed 31 grudnia 2013r. gdy dostawa towarów lub wykonanie usługi nastąpi po 1 stycznia 2014r.

  PRZYKŁAD 3a.
  Podatnik – wykonawca usług otrzymał 20 grudnia 2013r. zaliczkę w wysokości 100% należności, a wykonanie usług nastąpi 10 stycznia 2014r. Podatnik wystawił fakturę zaliczkową w dniu 20 grudnia 2013r. obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie u podatnika w dniu 20 grudnia 2013r.

  PRZYKŁAD 3b.
  Podatnik – wykonawca usług otrzymał 20 grudnia 2013r. zaliczkę w wysokości 80% należności, a wykonanie usług nastąpiło 10 stycznia 2014r. Podatnik wystawił fakturę zaliczkową w dniu 20 grudnia 2013r. natomiast fakturę końcową uwzględniającą wpłaconą wcześniej zaliczkę wystawił 10 stycznia2014 r.
  w stosunku do 80% należności obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie u podatnika w dniu 20 grudnia 2013r., natomiast w stosunku do pozostałej należności (20%) w dniu wykonania usługi – 10 stycznia 2014 r.

  PRZYKŁAD 3c.
  Podatnik – wykonawca usług otrzymał 20 grudnia 2013r. zaliczkę w wysokości 80% należności, a wykonanie usług nastąpiło 10 stycznia 2014r. Podatnik wystawił fakturę zaliczkową w dniu 20 grudnia 2013r. natomiast fakturę końcową uwzględniającą wpłaconą wcześniej zaliczkę wystawił 15 lutego 2014 r.
  w stosunku do 80% należności obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie u podatnika w dniu 20 grudnia 2013r., natomiast w stosunku do pozostałej należności (20%) w dniu wykonania usługi – 10 stycznia 2014 r.


doradca podatkowy – Marlena Bartoszewicz.


Sochaczew, data publikacji artykułu: 31 grudnia 2013r.
Biuro rachunkowe Sochaczew - ABAKUS
96-500 Sochaczew,
ul. Słowackiego 16
Tel. 0-607-41-71-38
Tel. 0-46-86-212-38.
eMail - Biuro rachunkowe w Sochaczewie
biuro rachunkowe sochaczew