biuro rachunkowe sochaczew.

Biuro rachunkowe Sochaczew. Rozliczenia i doradztwo podatkowe...


Sochaczew


Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej – część IIOmówione w pierwszej części artykułu zryczałtowane formy opodatkowania nie pozwalają na wspólne rozliczenie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, jak również z odliczeń od dochodu i podatku.

Jedynymi odliczeniami są zapłacone w danym roku składki ubezpieczeniowe:
a) karta podatkowa – możliwe jest odliczenie od kwoty podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) ryczałt ewidencjonowany – możliwe jest odliczenie:
– od sumy przychodów zapłaconej składki na ubezpieczenie społeczne. Wówczas podatek liczony jest od pomniejszonej o składki kwoty przychodu,
– od kwoty podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.3. OPODATKOWANIE PODATKIEM DOCHODOWYM NA ZASADACH OGÓLNYCH – wybór tej formy opodatkowania działalności gospodarczej nakłada na podmiot prowadzący działalność obowiązek założenia i prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Księga służy do ewidencji przychodów i kosztów, a różnica pomiędzy nimi, czyli dochód, po odliczeniu zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a obliczony podatek obniżany jest o zapłacone składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Właściwe i zgodne z przepisami zawartymi w rozporządzeniu prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwłaszcza w sytuacji gdy działalność gospodarcza obejmuje szeroki i różnorodny zakres, powoduje konieczność śledzenia przepisów, zaangażowania i czasu. Częstokroć niezbędne jest zatrudnienie wyszkolonego pracownika, zakup odpowiedniego komputerowego programu do księgowania, bądź skorzystania z usług zewnętrznych. W ramach tego sposobu opodatkowania są dwie możliwości wyboru:

a) PODATEK PROGRESYWNY – opodatkowanie według skali podatkowej.

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
85.528,00 zł18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85.528,00 zł 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00 zł


Podmioty decydujące się na opodatkowane podatkiem progresywnym mogą skorzystać z rozliczenia rocznego wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz mogą skorzystać z dostępnych odliczeń od dochodu i podatku (tzw. ulg).

b) PODATEK LINIOWY – podatek wynosi 19% od osiągniętego dochodu, bez względu na jego wysokość.

Wybór tego sposobu obliczania podatku dochodowego uniemożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także nie można skorzystać z dostępnych odliczeń od dochodu i podatku. Konsekwencją wyboru tej formy opodatkowania jest korzyść w postaci niższego podatku po osiągnięciu dochodu powyżej kwoty 96.387,00 zł.

Jednak ten sposób opodatkowania nie jest dostępny dla każdego. Podatnik, który uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa w zysku spółki niebędącej osobą prawną (spółka cywilna, jawna i komandytowa) przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub przynajmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci prawo do opodatkowania w sposób określony jako liniowy.
Szczegółowa analiza potencjalnych i przewidywanych przychodów oraz kosztów, do których poza standardowymi zakupami towarów handlowych bądź materiałów wykorzystywanych w celu świadczenia usług, należą koszty planowanych w danym roku inwestycji, zakup wyposażenia i środków trwałych, wycena posiadanych środków trwałych, które podatnik zamierza wprowadzić do przedsiębiorstwa, wybór sposobu ich amortyzacji oraz wiele innych czynników mają kluczowe znaczenie na opłacalność w wyborze formy opodatkowania.

doradca podatkowy – Marlena Bartoszewicz.


Sochaczew, data publikacji artykułu: 31 grudnia 2014r.
Biuro rachunkowe Sochaczew - ABAKUS
96-500 Sochaczew,
ul. Słowackiego 16
Tel. 0-607-41-71-38
Tel. 0-46-86-212-38.
eMail - Biuro rachunkowe w Sochaczewie
biuro rachunkowe sochaczew