biuro rachunkowe sochaczew.

Biuro rachunkowe Sochaczew. Rozliczenia i doradztwo podatkowe...


Sochaczew


Sochaczewskie biuro rachunkowe - ABAKUS


Biuro dla swych Klientów prowadzi:

 • ewidencje niezbędne do rozliczeń księgowych i podatkowych,
 • dokumentację kadrowo-płacową, oraz sporządza i przekazuje do odpowiednich urzędów:
  • miesięczne i kwartalne oraz roczne deklaracje i zeznania podatkowe,
  • informacje statystyczne dla GUS na podstawie posiadanych danych,
  • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Klienta, osób współpracujących, pracowników i zleceniobiorców.
  • JPK jpk_vat.

Opis współpracy:

 • dostarczenie do biura do 7 dnia następnego miesiąca kompletu dokumentów za dany miesiąc oraz przekazaniu informacji o zdarzeniach gospodarczych mogących mieć wpływ na rozliczenie i sposób jego przeprowadzenia,
 • w tym samym terminie (przy okazji wizyty) biuro informuje o wysokości składek ubezpieczeniowych,
 • ostatni dzień miesiąca - biuro wystawia fakturę za wykonane usługi z terminem płatności do 7 dnia następnego miesiąca.

Opis korzyści:

 • oszczędność czasu,
 • redukcja kosztów,
 • minimalizacja kontaktów z US i ZUS.

Na życzenie Klienta firma przystosowuje się do specyficznych wymagań wymiany informacji, systemu przekazywania danych oraz powiadamiania (przypomnienia) o zbliżających się ważnych terminach, datach...

Zapewniamy jednoosobową obsługę danego podmiotu i zapewnienie całkowitej poufności danych.


W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub o przesłanie pisemnego zapytania.




Biuletyn informacyjno-podatkowy:

 • Zmiany sposobu ujmowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2013 roku.
 • KOSZTY NA PRZEŁOMIE ROKU w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.


 • Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania VAT – zmiany od 1 stycznia 2014 r.


 • Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej – część I
 • Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej – część II


 • Obowiązki dokumentacyjne związane z umowami zlecenia lub umowami o świadczenie usług w 2017 r.

 • Koszty działalności gospodarczej w 2019 r. - PDOF. Część I.
 • Koszty działalności gospodarczej w 2019 r. - PDOF. Część II.



 • Biuro rachunkowe Sochaczew - ABAKUS
  96-500 Sochaczew,
  ul. Słowackiego 16
  Tel. 0-607-41-71-38
  Tel. 0-46-86-212-38.
  eMail - Biuro rachunkowe w Sochaczewie
  Sochaczew, r.


  Wyświetl większą mapę
  biuro rachunkowe sochaczew